Izmene pravilnika za popunjavanje isprava


Objavljen je pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

U službenom glasniku Republike Srbije broj 33/2016 od 01.04.2016 godine, objavljen je pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Izmenjeni su tekstovi kod isprava I60,I66,U60,U66,P01. Dodate su nove šifre 14000 i I42.

Naš softver za špedicju, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa ovim Pravilnikom. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.