Logistic Manager 2007 – Softver za špediciju

Licence za korišćenje programa

Licenca za korišćenje softvera „Logistic manager 2007“ sa uslugom održavanja i tehničke podrške godinu dana nakon kupovine 46.000,00
Licenca za korišćenje softvera „Logistic manager 2007“ za dodatnu lokaciju,poslovnicu 27.000,00
Licenca za korišćenje softvera „Logistic manager 2007“ za dodatnu radnu stanicu na istoj lokaciji u okviru jedne računarske mreže 22.000,00

Licence za korišćenje programa nakon isteka prve godine

Licenca za korišćenje softvera „Logistic manager 2007“ sa uslugom održavanja i tehničke podrške godinu dana 20.000,00
Licenca za korišćenje softvera „Logistic manager 2007“ za dodatnu lokaciju – poslovnicu 8.200,00
Licenca za korišćenje softvera „Logistic manager 2007“ za dodatnu radnu stanicu na istoj lokaciji u okviru jedne računarske mreže 4.600,00

Logistik CM (NCTS, GMS) – Softver za NCTS

Licence za korišćenje programa

Licenca za korišćenje softvera „Logistik CM“ za module NCTS i GMS sa uslugom održavanja i tehničke podrške godinu dana nakon kupovine 27.000,00
Licenca za korišćenje softvera „Logistik CM“ za dodatnu lokaciju,poslovnicu 16.500,00
Licenca za korišćenje softvera „Logistik CM“ za dodatnu radnu stanicu na istoj lokaciji u okviru jedne računarske mreže 11.000,00

Licence za korišćenje programa nakon isteka prve godine

Licenca za korišćenje softvera „Logistik CM“ za module NCTS i GMS sa uslugom održavanja i tehničke podrške godinu dana 13.200,00
Licenca za korišćenje softvera „Logistik CM“ za dodatnu lokaciju – poslovnicu 5.200,00
Licenca za korišćenje softvera „Logistik CM“ za dodatnu radnu stanicu na istoj lokaciji u okviru jedne računarske mreže 2.700,00

Cenovnik usluga instalacije programa **

Instalacija programa sa demonsracijom u trajanju od ukupno jednog sata u Beogradu 7.000,00
Za lokacije van Beograda (troškovi puta se posebno obračunavaju prema kilometraži) 10.200,00
Instalacija na dodatnoj lokaciji koja je udaljena do 15 km od prve a koja se obavlja u istom danu (bez demonstracije) 4.200,00

* Sve cene su izražene u dinarima bez obračunatog PDV-a

** Ukoliko se zadržavanje akvizitera na poslovima instalacije i pokazivanja programa produži na duže od jednog sata, a nije uzrokovano našom krivicom, naplaćuje se posebno prema gore navedenom cenovniku za svaki sledeći započeti sat.