Softver za rad u sistemu NCTS

Logistik CM je softver čija je namena da pokrije kompletno poslavanje preduzeća u domenu poslovanja sa carinskom službom. Softver je predviđen da u budućnosti zameni i objedini postojeća naša rešenja iz ove oblasti a prvenstveno „Logistic manager 2007“ koji se danas koristi za izradu carinske dokumentacije. Izrađen je kao modularna aplikacija gde svaki modul predstavlja posebnu celinu koja je integrisana sa ostatkom softvera i drugim modulima. Sastavni deo ovog softverskog rešenja je i baza podataka koja je jedinstvena za sve module. Trenutno su u funkciji moduli NCTS i GMS.

Logistic CM

Prilikom popunjavanja deklaracije, korisniku su na raspolaganju razne pomoćne funkcije kao što su šifarnici, adresari, kopiranje već izrađenih deklaracija i drugo, a sve u cilju brže i kvalitetnije izrade dokumenata. Moguća je integracija i deljenje podataka sa softverom „Logistic manager 2007“.

NCTS modul se koristi izradu tranzitnog dokumenta i pratećih poruka prema specifikaciji NCTS sistema. Omogućava razmenu poruka sa carinskom aplikacijom i servisima u sistemu NCTS. Poruke koje se razmenjuju moraju biti elektronski potpisane, što bi značilo da je osnovni preduslov za korišćenje softvera posedovanje kvalifikovanog digitalnog sertifikata. Razmenjene poruke se čuvaju u bazi podataka u izvornoj formi u kojoj su bile u momentu razmene što omogućava rekonstrukciju svakog posebnog scenarija u komunikaciji sa carinskom službom.

Logistic CM

GMS modul ili modul za upravljanje garancijama se, kao što mu ime i govori, koristi za poslove koju su vezani za garancije – obezbeđenja za tranzitne postupke sprovedene u sistemu NCTS. Kao kod NCTS sistema, komunikacija sa carinskom službom se obavlja po principu razmene digitalno potpisanih poruka.