Izmene pravilnika o popunjavanju carinskih isprava


Objavljen je pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

U službenom glasniku Republike Srbije broj 45/2015 od 22.05.2015 godine, objavljen je pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

U delu pravilnika “Vrednost robe u carinske i statističke svrhe” dodata je nova šifra V21 koja se odnosi na vrednost podrške za upotrebu opreme za obradu podataka koja se iskazuje u valuti. Uvedena je i nova šifra U59 koja menja postojeću U34 kada se uz carinsku deklaraciju prilaže dozvola za uvoz, izvoz, tranzit opasnog ili neopasnog otpada, ili potvrde prekograničnog kretanja neopasnog otpada, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Naš softver za špedicju, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa ovim Pravilnikom. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.