Izmene PP dažbina za proizvode iz EU


Doneta je odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu

Odlukom je produžen rok za primenu obračunavanja posebne dažbine prilikom uvoza pojedinih proizvoda iz zemalja EU. Navedeni rok je produžen do 31.12.2015 godine. Odluka je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 57/2015 od 29.06.2015 godine, i stupa na snagu 01.07.2015 godine.

Naš softver za špedicju, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa ovim Pravilnikom. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.