Izmene nomenklature Carinke tarife


Uredba o izmenu Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015 godinu.

U službenom glasniku Republike Srbije broj 43/2015 od 15.05.2015 godine, objavljena je Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015 godinu.

Naš softver za špedicju, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa ovom Uredbom. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.