Izmena PDV-a, posebna stopa


Izmene liste roba koje se oporezuju po posebnoj stopi PDV

U skladu sa izmenama liste roba koje se oporezuju po posebnoj stopi PDV, ažurirana je i lista ex pozicija u Carinskoj tarifi.

Naš softver za špedicju, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa ovim izmenama Zakona. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.