Usklađivanje akciza na nesagorevajući duvan


Usklađeni su dinarski iznosi akciza.

U službenom glasniku broj 10/2016 od 08.02.2016 godine, Vlada je objavila usklađene dinarske iznose akciza za duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju a ne sagorevaju – nesagorevajući duvan.

Izmene možete preuzeti u sekciji za Support.