Početak zajedničkog tranzita – NCTS


Od 01.02.2016 Republika Srbija se uključuje u sistem zajedničkog tranzita NCTS

Više informacija možete pročitati u sledećem dokumentu

U skladu sa navedenim u našem programu Logistik CM u modulu za NCTS su napravljene izmene koje omugućavaju rad u sistemu zajedničkog tranzitnog postupka.

Izmene su napravljene na sledećim mestima:

  • Omogućena je izrada sigurnosne deklaracije
  • Omogućen je unos podataka za obavezujući plan puta

Naš softver za NCTS, Logistic manager CM, je ažuriran u skladu sa navedenim izmenama. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.