Nove akcize


Nove akcize za jaka alkoholna pića

Dana 05.06.2021. na snagu stupa Zakon o izmenama Zakona o akcizama koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 53/2021 od 28.05.2021. godine.

Izmene zakona se odnose na obračun akcize za jaka alkoholna pića i u vezi sa tim Uprava Carina je objavila raspis u kome se objašnjava novi način obračuna akcize za jaka alkoholna pića.

U skladu sa sa objavljenim izmenama Zakona napravljene su izmene u našem softveru Logistic manager 2007.