Carinska tarifa 2019


Uskladivanje nomenklature carinske tarife.

Izmene obuhvataju:

  • Usklađivanje carinske tarife u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2019 godinu, objavljenom u službenom glasniku Republike Srbije broj 97/2018
  • Usklađivanje stopa carine u skladu sa Odlukom o uslovima i nacinu smanjenja carinskih dažbina na odredenu robu, odnosno izuzimanje odredene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019 godini, koja je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 104/2018
  • Uskladivanje iznosa akciza u skladu sa Zakonom o akcizama.
  • Izmene ex pozicija.

Izmene možete preuzeti u sekciji za Support.