Izmene carinske tarife


Uskladivanje nomenklature carinske tarife.

Izmene obuhvataju:

  • Usklađivanje carinske tarife u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife, objavljenom u službenom glasniku Republike Srbije broj 130/2014, 143/2014
  • Izmene poljoprivrednih dažbina u skladu sa Odlukom o odredivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu, koja je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 136/2014
  • Usklađivanje stopa carine u skladu sa Odlukom o uslovima i nacinu smanjenja carinskih dažbina na odredenu robu, odnosno izuzimanje odredene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2014 godini, koja je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 140/2014
  • Uskladivanje iznosa akciza u skladu sa Zakonom o akcizama.
  • Izmene ex pozicija.

Izmene možete preuzeti u sekciji za Support.