Izmene carinske tarife


U službenom glasniku Republike Srbije broj 73/2014 objavljena je Uredba o uskladivanju nomenklature carinske tarife.

U službenom glasniku Republike Srbije broj 79/2014 objavljena je Odluka o dopuni odluke o PP dažbinama. U istom broju službenog glasnika objavljena je izmena pravilnika o popunjavanju isprava u carinskom postupku.

Izmene možete preuzeti u sekciji za Support.