Izmene akciza


Usklađeni su dinarski iznosi akciza na cigarete iz uvoza.

U skladu sa Zakonom o akcizama (član 40a) od 01.07.2017 godine, važi novi iznos akcize za cigarete iz uvoza.

Naš softver za izradu carinske dokumentacije, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa navedenim izmenama. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.