Usklađivanje akciza za cigarete iz uvoza


Usklađeni su dinarski iznosi akciza za cigarete iz uvoza

01.07.2019. je izvrešno usklađivanje dinarskih iznosa akciza za cigarete iz uvoza (šifra 2210) u skladu za Zakonom o akcizama član 40a.

Naš softver za izradu carinske dokumentacije, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa navedenim izmenama. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.