Roba za koju se pribavljaju isprave


Objavljena je Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz odnosno tranzit poropisano pribavljanje određenih isprava.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 92 od 13.10.2017 i stupa na snagu 22.10.2017 godine.
Naš softver za izradu carinske dokumentacije, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa navedenim izmenama. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.