Puna primena NCTSa


Obaveštavamo vas da 25. Januara 2015 pocinje puna primena NCTS-a.

Puna primena NCTS sistema pocinje 25. januara 2015 godine. Obaveštavamo vas da smo, kao prvi proizvodac koji je pustio u rad softver za NCTS, potpuno spremni da vam pružimo softversku podršku za rad u ovom sistemu.