Primena akcize za elektronske cigarete


U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je objavljen u službenom glasniku Republike Srbije broj 55/2015 od 25.06.2015 godine, otpočela je primena akciza na nesagorovajući duvan (2290) i tečnost za punjenje elektronskih cigareta (2280)

Izmene stupaju na snagu od 01.07.2015 godine. Iznos akcize za nesagorevajući duvan je 2400,60 dinara po KG, a za tečnost za punjenje elektronskih cigareta akciza iznosi 4 dinara po mililitru (ML).

Naš softver za špedicju, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa ovim izmenama Zakona. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.