Pravilnik o popunjavanju isprava


Objavljen je Pravilik o dopunama Pravilika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 96 od 27.10.2017 i stupa na snagu 04.11.2017 godine.
Naš softver za izradu carinske dokumentacije, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa navedenim izmenama. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.