Pariteti 2020


Objavljena je nova lista pariteta.

U službenom glasniku Republike Srbije broj 96/2019 objavljene su izmene i dopune pravilinika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, koje se odnose na izmene liste važećih pariteta (incoterms).

Izmene možete preuzeti u sekciji za Support.