Novi spisak CITES


Objavljen je novi CITES spisak.

Spisak je povezan sa tarifnim oznakama i pored roba koje su na dozvoli, sadrži i robe za koje je potrebno pribaviti ispravu ili priložiti izjavu (I46).

Naš softver za izradu carinske dokumentacije, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa navedenim izmenama. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.