Nove PP dažbine na mleko i mlečne proizvode


Doneta je odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu

Odluka je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 48/2015 od 02.06.2015 godine, i stupa osmog dana od datuma objavljivanja tj. 10.06.2015.

Naš softver za špedicju, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa ovim Pravilnikom. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.