NCTS obavezan za C2 i C3


Od 1. aprila 2015 godine, obavezna je izrada NCTS dokumenta koji će razduživati prethodni postupak C3 i C2 (samo kada je moguć carinski dug).

C2 i C3 se sada razdužuju sa NT deklaracijom koja dalje prati robu do mesta istupa iz Srbije, gde se razdužuje. Naš program za NCTS, Logistik CM, omogućava da ovaj posao obavite na brz i efikasan način.