Izmene u podnošenju NCTS


Od 10.09.2015 u 08:00h počinje primena novog načina podnošenja deklaracija u sistemu NCTS

Izmene su napravljene na sledećim mestima:

  • Izmenjen način registracije elektronski podnete NCTS deklaracije
  • MRN broj stiže sa porukom ND028A kada je podneta deklaracija prihvaćena od strane carine
  • Izmenjen izgled TAD obrasca koji se šampa iz programa a nakon izvršene registracije
  • Carina preuzima na sebe štampanje TAD obrasca sa MRN brojem koji prati robu u tranzitu i koji se daje vozaču.

Više detelja u posebnom uputstvu koje možete preuzeti ovde

VAŽNO!

Izmenu ne preuzimajte dok ne počne primena novih pravila!

Naš softver za NCTS, Logistic manager CM, je ažuriran u skladu sa ovim izmenama Zakona. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.