Izmene pravilnika za popunjavanje isprava


Objavljen je pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

U službenom glasniku Republike Srbije broj 88/2015 od 23.10.2015 godine, objavljen je pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

U delu pravilnika “Zakonski osnov za poreska oslobođenja i osnov naplate PDV” izmenjen je tekst uz šifre 2405 i 2550 i dodata nova 2575. U delu “Uverenja o poreklu i druga uverenja” dodata je nova stavka U82.

Naš softver za špedicju, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa ovim Pravilnikom. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.