Izmene pravilnika o popunjavanju isprava


Izmenjen je pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Naš softver za izradu carinske dokumentacije, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa navedenim izmenama. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.