Izmene odluke o PP dažbinama


Objavljen je odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na koju se plaćaju posebne dažbine pri uvozu

U službenom glasniku Republike Srbije broj 60/2016 od 30.06.2016 godine, objavljena je odluka o izmenama odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na koje se plaća posebna dažbina pri uvozu..

Naš softver za špedicju, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa ovim Pravilnikom. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.