Izmene Carinske tarife


Na snagu je stupila Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomnklature Carinske tarife za 2017-tu godinu.

Uredba je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 17 od 06.03.2017-te i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Naš softver za izradu carinske dokumentacije, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa navedenim izmenama. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.