Izmene Carinske tarife 2016


Uskladivanje nomenklature carinske tarife za 2016-tu.

Izmene obuhvataju:

  • Usklađivanje carinske tarife u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2016 godinu, objavljenom u službenom glasniku Republike Srbije broj 91/2015
  • Izmene poljoprivrednih dažbina u skladu sa Odlukom o odredivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu, koja je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 113/2015
  • Usklađivanje stopa carine u skladu sa Odlukom o uslovima i nacinu smanjenja carinskih dažbina na odredenu robu, odnosno izuzimanje odredene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2016 godini, koja je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 105/2015,113/2015
  • Uskladivanje iznosa sezonskih stopa službeni glasnik Republike Srbije 105/2015.
  • Uskladivanje iznosa akciza u skladu sa Zakonom o akcizama.
  • Izmene ex pozicija.

Izmene možete preuzeti u sekciji za Support.

Želimo vam srećnu i uspešnu Novu 2016. godinu