Izmena naziva CI Železnička stanica – Beograd


Od 30.05.2017 godine, Carinska ispostava Železnička stanica – Beograd menja naziv u Carinska ispostava Ostružnica – Beograd.

Odluka o izmenu odluke o sedištu Uprave Carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 49/2017 od 22.05.2017 godine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Naš softver za izradu carinske dokumentacije, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa navedenim izmenama. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.