Carinska tarifa 2021.


Uskladivanje nomenklature carinske tarife.

Izmene obuhvataju:

Usklađivanje carinske tarife u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2020 godinu, objavljenom u službenom glasniku Republike Srbije broj 147/2020

Izmene akciza.

Izmene spiska roba koje se oporezuju po posebnoj stopi PDV.

Izmene ex pozicija.

Izmene možete preuzeti u sekciji za Support.