Carinska tarifa 2018


Uskladivanje nomenklature carinske tarife.

Izmene obuhvataju:

  • Usklađivanje carinske tarife u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2017 godinu, objavljenom u službenom glasniku Republike Srbije broj 109/2017
  • Usklađivanje stopa carine u skladu sa Odlukom o uslovima i nacinu smanjenja carinskih dažbina na odredenu robu, odnosno izuzimanje odredene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018 godini, koja je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 115/2017
  • Uskladivanje iznosa akciza u skladu sa Zakonom o akcizama.
  • Izmene ex pozicija.

Izmene možete preuzeti u sekciji za Support.